INFO :

INCOTERMS

INCOTERMS 2010

Transport maritim si terestru

F A S (Free Alongside Ship) - Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a fost pusa de-a lungul vasului, pe chei sau pe slepuri, barje sau pe bac, in portul de incarcare convenit. Aceasta inseamna ca toate costurile si riscurile de pierdere sau deteriorare a marfii sunt suportate din acel moment de cumparator. Termenul FAS implica obligatia cumparatorului de vamuire a marfii pentru export si nu trebuie folosita in cazul in care cumparatorul nu poate sa indeplineasca direct sau indirect formalitatile de export Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare.
F O B (Free on Board) - Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a trecut balustrada vasului, in portul de incarcare convenit .Costurile si riscurile de pierdere si deteriorare a marfii sunt suportate din acel moment de cumparator. Termenul FOB implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare. In cazul in care balustrada vasului nu prezinta relevanta, cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se foloseasca termenul FCA.
C F R (Cost & Freight) - Vanzatorul trebuie sa plateasca navlu-ul si costurile necesare pentru aducerea marfii in portul de destinatie convenit, dar riscul de pierdere sau deteriorare a marfii, precum si orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc dupa ce marfa a fost livrata la bordul navei se transfera de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa trece de balustrada vasului in portul de incarcare. Termenul C.F.R implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export In cazul in care balustrada vasului nu prezinta relevanta cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se foloseasca termenul CPT.
C I F (Cost, Insurance & Freight) - Vanzatorul are aceleasi obligatii ca in cazul termenului CFR dar suplimentar, el trebuie sa efectueze asigurarea maritima care sa acopere riscul cumparatorului de pirdere sau deteriorare a marfii in timpul transportului maritim. Vanzatorul incheie si plateste contractele de asigurare si plateste prima de asigurare. Cumparatorul ia nota ca in cazul termenului CIF, vanzatorul este obligat sa obtina asigurarea pentru acoperirea minima. Termenul CIF implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export In cazul in care balustrada vasului nu prezinta relevanta cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se foloseasca termenul CIP.
Toate Tipurile de Transport

E X W (EX Works) - Produsul si riscurile se transfera cumparatorului, incusiv plata transportului si costul asigurarii de la poarta fabricii vanzatorului. Este conditia de livrare cea mai comoda pentru vanzator care trebuie sa puna marfa ambalata la dispozitia cumparatorului, care este obligat sa o incarce pe cheltuiala si riscul sau.
F C A (Free Carrier) - Franco caraus inseamna ca vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care a predat marfa vamuita pentru export, in grija carausului desemnat de cumparator la locul sau punctul convenit. In cazul in care cumparatorul nu indica un punct precis, vanzatorul poate sa aleaga punctul de la locul sau raza teritoriala mentionata unde carausul urmeaza sa preia marfa in custodia sa. In cazul in care potrivit practicii comerciale este necesar sprijinul vanzatorului pentru incheierea contractului cu carausul (cum este cazul in transportul CFR sau aerian). Vanzatorul actioneaza pe riscul si cheltuiala cumparatorului.
C P T (Carriage Paid To) - Vanzatorul plateste pentru transportul marfii la destinatia convenita. Riscurile de pierdere sau de deteriorare a marfii, precum si orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc dupa ce marfa a fost predata carausului trec de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa a fost predata carausului. In cazul in care pentru transportul marfii se folosesc carausi succesivi, riscurile trec de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa a fost predata primului caraus. Termenul CPT implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.
C I P (Carriage & Insurance Paid) - Vanzatorul are aceleasi obligatii ca la termenul CPT dar suplimentar el trebuie sa efectueze si asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau deteriorare a marfii pe timpul transportului. Vanzatorul incheie contractul si plateste prima de asigurare. Cumparatorul trebuie sa ia nota ca in cazul CIP vanzatorul este obligat sa obtina prima de asigurarea pentru acoperire minima. Termenul CIP implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.
D A T (Delivered at Terminal) - Vanzatorul livreaza si descarca din mijlocul de transport la terminalul (din portul sau locul) stabilit cu cumparatorul. Terminal inseamna orice loc, cum ar fi: chei; depozit; strada; cargo terminal; terminal CFR. Vanzatorul acopera toate costurile pentru livrarea si descarcarea marfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca notiunea de Terminal sa fie foarte bine precizata. DAT acopera formalitatile de vamuire la export dar NU include costul formalitatilor de vamuire la import.
D A P (Delivered at Place) - Vanzatorul livreaza marfurile in mijloacele de transport adecvate la locul stabilit cu cumparatorul. Vanzatorul acopera toate costurile pentru livrarea si descarcarea marfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca notiunea de Terminal sa fie foarte bine precizata. In cazul in care vanzatorul suporta costuri legate de descarcarea bunurilor la destinatie, acesta Nu are dreptul sa refactureze aceste costuri cumparatorului. Este recomandat ca notiunea de LOC sa fie foarte bine precizata. DAP acopera formalitatile de vamuire la export dar NU include costul formalitatilor de vamuire la import.
D D P (Delivered Duty Paid) - Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, la locul convenit din tara importatoare. Vanzatorul trebuie sa suporte toate cheltuielile si riscurile legate de aducerea marfii in acest loc inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe si speze oficiale care se platesc la import, precum si a costurilor si riscurilor de indeplinire a formalitatilor vamale. Acest termen poate fi folosit indiferent de modalitatea de transport.

GLOSAR DE TERMENI

Glosar Termeni de transport maritime

Bill of Lading (B/L)
Scrisoare de transport maritim.
Breakbulk
Procesul de asimilare a mai multe transporturi mici in unul mare.
Bulk
Bunuri transportate in vrac si avand o natura omogena.
Bulk Carrier
Nave destinate sa transporte mari cantitati de marfuri in vrac.
Bunker Adjustment Factor (BAF)
Taxa care se incaseaza pentru a compensa fluctuatia pretului carburantului.
Cabotage
Transportul contra cost al bunurilor sau persoanelor care se incarca intr-un loc si se descarca in
alt loc pe teritoriul aceleiasi tari.
Currency Adjustment Factor (CAF)
Taxa care se incaseaza pentru a compensa fluctuatia cursului valutar.
Cargo
Bunuri incarcate pe o nava.
Cargo Handling
Actiunea de incarcare si descarcare a bunurilor pe/de pe nava.
Cargo Manifest
Document ce prezinta toate marfurile transportate in voiajul navei.
Carriers
Detinatori sau operatori ai navelor, ce ofera transport pe navele respective.
Conference
Asociatie a detinatorilor de nave ce opereaza aceleasi rute si care stabileste aplicarea uniforma
a ratelor si taxelor de transport.
Consignee
Persoana mentionata pe B/L careia ii sunt destinate marfurile.
Container
Structura paralelipipedica ce este utilizata pentru incarcarea marfurilor ce urmeaza a fi
transportate, avand o structura rezistenta la manipulari multiple.
Container Manifest
Document ce evidentiaza continutul unui container.
Container Terminal
Zona special destinata depozitarii containerelor.
Dangerous Cargo
Substante inflamabile care sunt pasibile de combustie spontana fie singure, fie daca sunt
depozitate langa alte substante sau daca in contact cu aerul pot genera gaze explozive sau
produce sufocare sau otravire.
Dangerous Liquids
Lichide care elibereaza vapori inflamabili.
Deadweight
Masura specifica navelor indicand numarul de tone care poate fi transportat de nava.
Demurrage ( demmurage )
Taxa perceputa de linia maritima pentru neincarcarea/incarcarea navei pana la o data
specificata in contract.
Dry Cargo
Marfuri altele decat lichide transportate in vrac.
Feeder Service
Serviciul de transport de la un port regional catre un port principal pentru un voiaj lung si
viceversa.
Feeder Vessel
Vas de capacitate mica ce efectueaza serviciul de feeder.
Forty-Foot Equivalent Unit (F.E.U.)
Se refera la standardul de masura pentru containerul de 40 picioare. Un container de 40 de
picioare echivaleaza doua 2 TEU. Acest standard de echivalare a fost stabilit de ISO.
Full Container Load ( FCL)
Container cu incarcare completa
Hague Rules
Regulile care guverneaza transporturile maritime si care definesc drepturile si responsabilitatile
carausilor si ale proprietarilor marfurilor.
Less than Container Load (LCL)
O partida de marfa care nu ocupa un container intreg si care se consolideaza cu alte partide.
Liner
O nava de transport care opereaza dupa un orar regulat.
Long Tons (L/T)
Tona "lunga" (2240 lbs).
Metric Tons (M/T)
Tona "metrica" (2205 lbs).
Non-vessel-operating Common Carrier (NVOCC)
Un agent al navei care se ocupa de incarcarea navei dar nu opereaza nava.
Stowage
Plasarea bunurilor intr-o nava astfel incat sa asigure siguranta si stabilitatea navei nu numai in
timpul voiajului dar si in porturi, in timpul incarcarii si descarcarii marfurilor.
Twenty Foot Equivalent Unit (T.E.U.)
Masura care defineste capacitatea de transport a unei nave de transport containerizat, ce face
referire la dimensiunile unui container de 20'.
War Risk
Asigurare ce acopera pierderea marfurilor ca urmare a oricarui act de razboi.

Glosar Termeni de transport aerian

AWB (Air Waybill) - document de transport aerian care evidentiaza contractul de transport existent intre expeditorul bunurilor si caraus.
Agent - O persoana sau organizatie care actioneaza in numele carausului
Bank Shipment - transportul unde destinatarul este identificat ca o banca iar destinatarul real al bunurilor este mentionat in rubrica "notify"; carausul are obligatia de a retine bunurile pana la primirea acceptului scris al bancii mentionate.
Bonded Area - spatiu autorizat de autoritatea vamala pentru depozitarea bunurilor nevamuite.
Booking - cerere de rezervare a spatiului pentru transport la bordul aeronavei.
Break Bulk Agent - agent deconsolidator, care desparte transporturile consolidate.
Cargo / Freight - orice bun transportat sau de transportat intr-o aeronava, cu exceptia transporturilor postale sau a altor bunuri transportate sub acoperirea unei conventii postale.
Cargo Ground Handling Agent - agent autorizat care manipuleaza marfurile in numele carausului.
Chargeable Weight - greutate volumetrica taxabila definita ca valoarea cea mai mare dintre greutatea bruta si greutatea volumetrica (Lxlxh in cm / 6000).
Commodity - continutul transportului (de exemplu: componente de calculator).
Consignee - persoana sau firma al carei nume apare in AWB ca destinatar al transportului
Consolidation - partide de marfa diferite, grupate si aflate sub acoperirea unui singur AWB (Master Air Waybill) si avand fiecare emis de catre agent cate un document de transport separat numit House Air Waybill.
Consolidator - Agentul care efectueaza o consolidare.
Customs Broker - comisionar vamal ce efectueaza formalitati vamale.
Customs Formalities - formalitati vamale.
Damage - deteriorare a bunurilor survenita in timpul transportului care afecteaza valoarea sau capacitatea de utilizare a acestora.
Damage Report - un formular care se completeaza atunci cand bunurile sunt deteriorate pe timpul transportului.
Dangerous Goods / Special Cargo - un transport care contine marfuri ce necesita conditii speciale de manipulare in conformitate cu natura acestor marfuri.
Dangerous Goods Regulations (DGR) - Reglementari ce cuprind o lista a tuturor bunurilor periculoase si care impun conditii detaliate in ceea ce priveste ambalarea si manipularea acestor bunuri.
Delivery Receipt - document semnat de destinatar ce constituie dovada ca bunurile i-au fost predate.
Destination - ultimul loc prevazut in contractul de transport.
Dimensions (DIMS) - lungimea, latimea si inaltimea coletelor masurate in centimetri si utilizate la determinarea tarifelor de transport si la definirea informatiilor generale.
Flight Number - identificarea zborului.
Forwarder - un agent sau companie care efectueaza servicii (cum ar fi colectarea, expedierea sau livrarea bunurilor) destinate sa faciliteze transportul bunurilor.
Freighter - Aeronava utilizata exclusiv pentru transportul de marfuri.
General Cargo - orice transport de marfuri, altele decat marfurile periculoase (dangerous goods)
Gross Weight - Greutatea bruta a marfurilor, incluzand toate ambalajele.
Handling - manipularea marfurilor
House Air Waybill (HAWB) - document emis de un consolidator ce cuprinde instructiuni adresate unui agent deconsolidator. Este insotit intotdeauna de MAWB.
IATA - abreviere pentru International Air Transport Association, organizatie ce emite reguli si reglementari de urmat in transporturile aeriene.
Letter of Credit (L/C) - o scrisoare adresata de o banca unei alte banci prin care o a treia parte, de obicei un client, este in masura sa primeasca bani.
Live Animal Regulations (LAR) - publicatie IATA cuprinzand reglementari referitoare la transportul animalelor vii.
Manifest - lista oficiala a partidelor de marfa aflate la bordul unei aeronave.
Master Air Waybill (MAWB) - document de transport pentru transporturi consolidate, specificand ca expeditor agentul consolidator.
Origin - primul loc de plecare mentionat in contractul de transport.
Part Shipment - parte a unei partida de marfa ce se transporta in doua sau mai multe transporturi.
Rate - tariful incasat de un caraus pentru transportul unei unitati de greutate sau volum.
Rerouting - ruta deviata a transportului aerian, alta decat cea specificata in AWB.
Road Feeder Service (RFS) - camion ce opereaza pe ruta regulata sau in afara traseului unei aeronave.
Routing - ruta unui transport specificata in AWB.
Shipper - persoana sau companie ce apare in AWB ca parte ce contracteaza transportul.
Surcharges - taxe aditionale.
Tare weight - greutatea ULD ( a unui palet sau container).
UN number - numar format din patru cifre atribuit de Comitetul Natiunilor Unite ce identifica bunurile periculoase.
Unit Load Device (ULD) - Palet sau container.
Valuable cargo (VAL) - transport de valori.
Volume - volum masurat in metri cubi.
Weight Charge - taxa bazata pe greutatea bunurilor transportate.          
**
Lista Abrevieri folosite in transportul aerian
AWB - Air Waybill
CHC - Handling Airline Charges
CHA – Handling Airline Charges
CCA – Cargo Correction Advice
CASS – Cargo accounts Settlement Systems
FSC – Fuel Surcharge
GCR – General Cargo Rates
SSC – Security Surcharge
SCR – Specific Commodity Rate
SLI - Shipper’s Letter of Instruction
INC – Insurance Charges
CC – Charges Collect
PP – Charges Prepaid
DGR – Dangerous Goods Regulations
IATA – Air ransport Association
L/C – Letter of Credit
LAR – Live Animal Regulation
NCV – No Value Declared for Carriage
NCV – No Customs Valued
POD – Proof of Delivery
TACT – The Air Cargo Tarrif
T/T- Transit Time
VAL – Valuable Cargo
VUL – Vulnerable Cargo

TIPURI SI DIMENSIUNI DE CONTAINERE

Dimensiunea Containerelor Maritime


General purpose 20’/40’
High Cube General Purpose 40’
Open Top Container 20’/40’
Flat Rack 20’
Platform 20’
Refrigerated 20’
Tank Containers 20’

dcm_1_ro

dcm_2_ro

Tank Containers 20’


-Pentru marfa lichida